Agenda
07 October 2015
M
S
S
R
K
J
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Statistik

Total Hits : 184652
Pengunjung : 44670
Hari ini : 14
Hits hari ini : 70
Online : 2
IP : 54.144.110.151
Proxy : -
Browser : Opera Mini
 • PEMBUKAAN SIDANG LEMBAGA PENELITIAN DAN FATWA

  Pesantren Persis Bangil insya Allah konsentrasi melahirkan ahli fiqh yang berkompeten. Dalam mengkader, Pesantren mewadahinya dalam Lembaga Penelitian dan Fatwa Pesantren Persis Bangil....
  » selengkapnya

 • TURUT BERDUKA

  Assalamu'alaikumwarahmatullah wabarakatuh Pimpinan Pesantren Persatuan Islam beserta asatidz, pengasuh asrama, karyawan, dan para santri menghaturkan rasa berduka yang sedalam-dalamnya atas ...
  » selengkapnya

 • SIDANG LEMBAGA PENENLITIAN DAN FATWA

  AGENDA ACARASIDANG LEMBAGA PENELITIAN DAN FATWA PESANTREN PERSATUAN ISLAM BANGILKE 1 TAHUN 2015-2020Bangil, Jum’at – Ahad, 02-04 Oktober 2015Jum’at,...
  » selengkapnya

 • MUSIBAH DI TENGAH IBADAH

  بسم الله الرحمن الرحيمDengan mengharap taufiq dan ridha Allah 'azza wa jallaSegenap ...
  » selengkapnya

 • KAJIAN FIQH SANTRI

  Pesantren Persis Bangil fokus membekali santri pada kajian fiqh. Utamanya fiqh ibadah yang dijadikan aktivitas setiap hari. Bagaimanapun juga kualitas ibadah harus dilandasi cara dan tuntunan yang ...
  » selengkapnya

 • SEMANGAT BELAJAR

  Sebut saja Ibnu Abdullah. Remaja asal Borneo terlihat meneteskan air mata. Hembusan angin malam membalut suasana haru di halaman Pesantren Persis Putra. Hening....
  » selengkapnya

 • MUHADHARAH AMMAH

  Geliat kegiatan di Pesantren Persis Bangil terus menunjukkan arah positif. Salah satunya dengan ditandai pembukaan Muhadharah 'Ammah yang dilaksanakan di Pesantren Persis Putri pada Sabtu,...
  » selengkapnya

 • BACA KITAB

  Bismillah. Semua menuju Allah 'azza wa jalla. Program Baca Kitab santri Pesantren Persis Bangil terbagi dalam dua kelompok. Kelompok dasar mengkaji kitab Al Masjid wa Baytul Muslim karya Syaikh Abu ...
  » selengkapnya

QURBAN DAN PENDIDIKAN TAUHID
QURBAN DAN PENDIDIKAN TAUHID*       Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah   الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ...

Adian Husaini: Pancasila Bukan Pandangan Hidup Umat Islam
  Jakarta (voa-islam) -  Dalam pandangan Adian Husaini, isu negara Islam itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting  adalah apakah umat Islam  sekarang ini bisa  menjadikan negeri muslim ini sebagai negeri yang baldatun thoyyibatun warrabbun ghafur,...

Beramal dengan Ikhlas Tanpa Syarat!
SETIAP amal perbuatan baik yang kita lakukan akan memperoleh imbalan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin berat amalan itu untuk dilakukan maka pahalanyapun semakin besar.  Karena pada sejatinya,...

Pencarian
Login Member
Galeri Photo Terbaru
Karya A. Hassan
 • Apa dia Islam?
 • Benarkah Muhammad itu Rasul?
 • Al-Boerhan.
 • Al-Djawahir (Permata-permata) ajat dan Hadits.
 • Edjaan.
 • Al-Faraa-idl.
 • Al-Furqan (Tafsir Qur`an).
 • Hai Tjoetjoe-koe! (Nasihat seorang tua jang telah hidoep lama, banyak melihat, banjak mendengar dan banjak mengalami hal-hal doenia kepada tjoe-tjoenya jang laki-laki dan jang perempoean dan kepada kanak-kanak jang se`oemoer dengan mereka.
 • Islam dan Kebangsaan.
 • Kedaulatan.
 • Kesopanan Tinggi.
 • Ketoehanan Jesoes menoeroet Bijbel.
 • Kitab Ribaa.
 • Kitab Talqin orang wet.
 • Mereboet Kekoeasaan.
 • An-Nubuwwah.
 • Pemerintahan Tjara Islam.
 • Pengadjaran Shalat.
 • Perempoean Islam di Dewan Podium.
 • Qamoes al-Baja`.
 • Qamoes Rampaian A sampai Z tamat.
 • Risalah al-Madz-hab.
 • Risalah Pendjawab Debatan T. Soelaiman Thojib ... terhadap Kitab Ribaa.
 • Risalah Zakat liwat setahun.
 • Sedjarah Isra` dan Miradj.
 • Sharaf.
 • Tafsier surah Jasien dengan keterangan dan ringkasan.
 • At-Tauhied.
 • Wajibkah Perempuan berdjum`ah?
 • Kitab Zakat.